Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Otvovicích

nepodsklepený dům na svažitém pozemku, obsahuje přízemí a podkroví, zastavěná plocha 118 m2, třída energetické náročnosti B

Dům je umístěn na horním konci svažitého pozemku, kde bude v rámci terénních úprav vytvořena rovina ve vzdálenosti 3-6 m od domu.
Vzhledem k orientaci hlavní fasády na sever, byla navržena dostatečná plocha oken zajišťující požadované osvětlení místností. Návrhem kompaktního tvaru domu a jeho zateplením, pak bylo dosaženo malých tepelných ztrát.
Dům má čtvercový půdorys, obvodové stěny jsou z tvárnic Porotherm tl. 400 mm se zateplením tl. 100 mm. Strop nad přízemím je z betonových nosníků a keramických vložek. Podkroví je zastřešeno sedlovou střechou s vikýřem. Dřevěný krov je zateplen mezi a pod krokvemi v tl. 300 mm. Podlaha na terénu je zateplena izolací tl. 120 mm.
Zastavěná plocha 118 m2. Podlahová plocha 180 m2. Tepelné ztráty 6,0 kW. Podle průkazu ENB: třída B.
Realizace v letech 2010-2012.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy