Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy bytového domu č.p. 392, Lysá nad Labem

vytvoření nových bytů v přízemí a podkroví

Z nebytového prostoru v přízemí vzniknou dva byty 1+kk a 2+kk. U stávajícího bytu v podkroví bude vystavěna nová koupelna. Ze stávající půdy budou dva byty 1+kk a 2+kk.
Nové byty v podkroví budou prosvětleny novými vikýři. Stávající krov zůstává zachován, pouze vazné trámy jsou nahrazeny ocelovým nosníkem vloženým mezi stávající trámy podlahy půdy.
Střecha a podhled nových podkrovních bytů je zateplen minerální izolací celkové tl. 300 mm. Stěny vikýřů jsou zatepleny minerální izolací tl. 120 mm a polystyrenem tl. 140 mm. Byty budou vytápěny infrapanely.
Realizace v letech 2016-2017.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohled východní

Pohled východní

Pohled jižní

Pohled jižní

Původní stav - východní fasáda

Původní stav - východní fasáda