Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Praze Horních Počernicích

nepodsklepený přízemní dům, zastavěná plocha 143 m2, třída energetické náročnosti B

Dům je situován do severovýchodního rohu mírně svažitého pozemku, směrem k ulici. Dům čtvercového půdorysu má hlavní vstup ze severní strany, obývací pokoj je pak na straně jižní.
Střecha je stanová.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Zdivo přízemí je z tvárnic Porfix. Krov je dřevěný vazníkový a tvoří nosnou konstrukci podhledu přízemí.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Porfix tl. 300 mm se zateplením polystyrenem tl. 140 mm. Strop nad přízemím je zateplen minerální izolací v celkové tl. 300 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 150 mm.
Dům je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda a podlahovým topením.
Zastavěná plocha 143 m2. Podlahová plocha 116 m2. Tepelné ztráty 5,3 kW. Podle průkazu ENB: třída B.
Realizace v letech 2016-2017.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy