Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Rekonstrukce suterénu bytového domu, Vacínova 1848, Praha

kompletní obnova sklípků včetně nových instalací

Bytový dům je vlastníky postupně opravován, jedna z posledních věcí co zbývá je suterén.
Stávající dřevěné stěny sklípků budou nahrazeny zděnými příčkami. Dále budou provedeny nové betonové podlahy, nové omítky nosných stěn (sanační omítky u obvodových stěn) a nové rozvody kanalizace, vody a elektřiny. Betonový strop bude lokálně vyspraven a přestěrkován.
U přilehlého dvorku bude provedena nová betonová podlaha. Dešťové svody a vpust budou nově napojeny na kanalizaci. Stěny domu přilehlé k dvorku budou opatřeny novou hydroizolací doplněnou o drenáž.
Realizace v letech 2016-2017.

Půdorys suterénu

Půdorys suterénu

Detail sklepního okna

Detail sklepního okna

Původní stav - sklípky

Původní stav - sklípky

Původní stav - dvorek

Původní stav - dvorek