Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Rekonstrukce objektu č.p. 21 ve Všechromech

stavební úpravy pro vytvoření obytného podkroví a dílny v přízemí

Objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou měl původně obytnou a hospodářskou část, v podkroví byl seník. V minulosti probíhaly na objektu různé necitlivé zásahy. U severního štítu byla přistavěna kotelna a sklad paliva.
Současný majitel se rozhodl pro celkovou rekonstrukci objektu. Repasovány budou původní kamenná ostění dveří v přízemí, okna budou sjednocena do stejného rozměru, vzhledem odpovídajícím charakteru objektu. V podkroví, směrem do dvora, budou nové vikýře s francouzskými okny. Severní štít v podkroví bude prosklen, střecha původní kotelny bude sloužit jako terasa.
Nově bude obytné celé podkroví a jižní část přízemí. V severní části přízemí budou dílny, šatna a místo kotelny pak kancelář. Zateplena bude jen střecha, fasáda bude bez zateplení, v podkroví bude tepelně izolační zdivo. Objekt bude nově vytápěn plynovým kotlem.
Architektonický návrh ARX Studio.
Realizace v roce 2016-2017.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Původní stav - fasáda do dvora

Původní stav - fasáda do dvora