Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Základna technických činností SDH Roztoky

zázemí pro SDH Roztoky a záchranou službu

Objekt základny je trojúhelníkového půdorysu, se dvěma nadzemními podlažími, rozdělený dispozičně na dvě části.
Jedna část slouží jako základna hasičského sportu a zázemí SDH Roztoky, druhá je určena pro záchranou službu. Plochá střecha objektu je využívána jako výcviková plocha spolu s jižní fasádou, která slouží jako lezecká stěna.
Objekt je založený na vrtaných betonových pilotách. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet a předpjaté betonové panely. Fasáda je z horizontálně kladených tepelně izolačních panelů tl. 120 mm. Plochá střecha je zateplená polystyrenem tl. 200 mm.
Objekt je vytápěný plynovými kotli. Třída energetické náročnosti B.
Architektonický návrh Xarella s.r.o.
Realizace v letech 2017-2018.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohled východní

Pohled východní

Pohled jižní

Pohled jižní