Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Rekonstrukce sokolovny, Nová Ves v Horách

přestavba sociálního zařízení

Úprava prostor sociálního zařízení pro veřejnost v přízemí sokolovny z důvodu zlepšení stavu a kapacity včetně nových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Realizace v roce 2018.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Detail sociálního zařízení

Detail sociálního zařízení