Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Nástavba pavilonu C Mateřské školy v Buštěhradě

rozšíření kapacit MŠ o dvě třídy

Mateřská škola je tvořena třemi pavilony, kde v pavilonu A a B jsou třídy a v pavilonu C je technické zázemí (kuchyně, sklady, kotelna, byt školníka).
Pro rozšíření kapacity MŠ byla zvolena patrová nástavba pavilonu C, který je přízemí. Nástavba bude u jižní fasády přesazena o 2 m. Přístup do nástavby bude novou spojovací chodbou z pavilonu B.
Nosná konstrukce nástavby je ocelová, založená na stávající přízemní betonové části ze systému Velox. Obvodové stěny nástavby jsou řešeny jako lehké v systému dřevostavby s tepelnou minerální izolací celkové tl. 400 mm. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří trapézový plech, na kterém je minerální izolace tl. 60 mm a desky polystyrenu tl. 200 mm.
Fasáda nástavby bude obložena dřevěným obkladem ze svisle orientovaných prken natřených světle hnědou lazurou. Krytinu pultové střechy bude tvořit pvc fólie. Nad okny do tříd na jižní fasádě budou hliníkové slunolamy.
Objekt je vytápěný plynový kotli. V nové části i v původním objektu jsou otopná tělesa. V nové části je vzduchotechnika včetně chlazení. Podle průkazu ENB: třída B/B.
Architektonický návrh Ing. arch. Pavel Geier.
Realizace v roce 2020-2021.

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pavilon C - původní stav

Pavilon C - původní stav

Pavilon C - nový stav

Pavilon C - nový stav

Pavilon C - nový vstup

Pavilon C - nový vstup