Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Oprava terasy a balkonu, Davídkova 655, Praha

oprava střechy dvorní části bytového domu

Na základě průzkumu složení terasy, střešního pláště dvorní části, a stavu způsobeného zatékáním bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci střechy tvořící terasu a navazujícího balkonu.
Na stávající betonovou stropní konstrukci bude provedena nová jednoplášťová střecha s klasickým pořadí vrstev. Parozábrana bude z asfaltového pásu. Hydroizolace bude z pvc fólie doplněná drenážní fólií. Tepelná izolace bude z PIR desek tl. 80 mm. Na roznášení betonové mazanině bude keramická dlažba lepená na separační a drenážní fólii.
Realizace do roku 2021.

Půdorys terasy

Půdorys terasy

Detail balkonu

Detail balkonu

Pohled na terasu - původní stav

Pohled na terasu - původní stav