Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Přístavba a nástavba Diakonie ČCE, Vlachova 1502, Praha

rozšíření kapacit pobytových služeb

Objekt Diakonie ČCE tvoří čtyři části seskupené kolem volného atria. Objekt je převážně přízemí, nad východní částí je patro, pod celým objektem je technický suterén. Objekt je konstrukčně postaven ze systému VVÚ-ETA. Střechy jsou ploché.
Přístavba a nástavba pro "Domov se zvláštním režimem" je na západní straně objektu, bude mít samostatný vstup ze severní strany. Nosné stěny jsou železobetonové, navazující na panelové stěny v přízemí. Konstrukce ploché střechy je ocelobetonová. Fasáda je provětrávaná, s obkladem velkoformátovými deskami HPL v hnědé barvě.
Architektonický návrh Ing. arch. Pavel Geier.
Realizace v letech 2021-2022.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohledy

Pohledy

Stávající stav - severní pohled

Stávající stav - severní pohled

Stávající stav - západní pohled

Stávající stav - západní pohled