Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba bytového domu Hradečanka, Špindlerův Mlýn

bytový dům - subdodávka stavební části projektu

Pro společnost Morix s.r.o., jako hlavního projektanta, byla vypracována dokumentace stavební části projektu, nejprve pro stavební povolení a následně prováděcí dokumentace.
Nový bytový dům byl postaven na místě původního, stejnojmeného, hotelu. Zachováno bylo členění na dva nadzemní objekty se společným suterénem. V podzemní části, zapuštěné do svahu, jsou garáže. Nadzemní část tvoří dva objekty o třech podlažích včetně podkroví, ztvárněné ve stylu místní architektury.
Realizace v letech 2008-2009.

Půdorys suterénu - garáže

Půdorys suterénu - garáže

Půdorys 2.np

Půdorys 2.np

Jihovýchodní fasáda - původní stav

Jihovýchodní fasáda - původní stav

Vjezd do garáží - původní stav

Vjezd do garáží - původní stav

Jihovýchodní fasáda - nový stav

Jihovýchodní fasáda - nový stav

Vjezd do garáží - nový stav

Vjezd do garáží - nový stav