Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy rodinného domu, U Perníkářky 1510/14, Praha

celková rekonstrukce vily s přístavbou vstupu - subdodávka stavební části projektu

Na základě architektonické studie byl vypracován jednostupňový projekt stavební části pro celkovou rekostrukci vily. Čtyřpodlažní objekt je situován na svažitém pozemku. Kromě dílčích úprav dispozice byla navržena přístavba vstupu, prodloužení arkýře do 2. patra a zvětšení jednoho vikýře v podkroví.
Architektonický návrh Ing. arch. Zdeněk Sláma.
Realizace v letech 2009-2010.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Pohled západní

Pohled západní

Pohled jižní

Pohled jižní

Původní stav - severozápadní fasáda

Původní stav - severozápadní fasáda

Původní stav - západní fasáda

Původní stav - západní fasáda

Původní stav - jižní fasáda

Původní stav - jižní fasáda