Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Přístavba chaty č.e. 188 v Dobřichovicích

nahrazení dřevěné přístavby zděnou konstrukcí

Stávající dřevěné konstrukce verandy a skladů byly navrženy ke zbourání. Nové zděné stěny pak rozšířily půdorys chaty v místě původní verandy a skladů. Střecha chaty byla prodloužena nad přístavbu.
Realizace v roce 2009.