Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Rekonstrukce objektů Autokempu Dobřichovice

rekonstrukce restaurace, společných wc, recepce

Při postupné rekonstrukci areálu Autokempu Dobřichovice byla nejprve provedena oprava restaurace, společných wc s umývárnou a recepce.
U restaurace bylo kompletně předěláno zázemí kuchyně tak, aby vyhovovalo současným hygienickým předpisům. V odbytové části přibyla wc pro hosty.
Objekt společných umýváren a wc byl postaven zcela nově jako zděná stavba.
Realizace v letech 2010-2012.