Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy podkroví rodinného domu č.p. 50 v Dobříči

vytvoření obytného podkroví z půdy a nový vstup do domu

V místě původní půdy bude vytvořeno obytné podkroví přístupné po schodišti v nové přístavbě vstupu. Původní krov bude nahrazen novým na vyšší podezdívce. Fasáda celého domu bude zateplena minerální izolací tl. 100 mm, střecha izolací tl. 240 mm.
Realizace v letech 2011-2012.

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohled východní

Pohled východní

Pohled severní

Pohled severní

Původní stav - severovýchodní fasáda

Původní stav - severovýchodní fasáda