Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy rodinného domu, Bártlova 2051, Praha

přestavba podkroví dřevostavby s vytvořením nového vstupu

Stávající podkroví se šikmými stropy, které nevyužívalo celou plochu půdorysu, bude nahrazeno zcela novým podlažím s rovným stropem. Zároveň bude snížen sklon nové střechy, aby došlo k co nejměnšímu nárůstu výšky hřebene střechy. Do podkroví bude zřízen nový vstup venkovním schodištěm, pod jeho podestou bude sklad zahradního nářadí.
Dům je dřevostavba sloupkové konstrukce a stejně bude provedeno nové podlaží. Stěny budou zatepleny izolací v celkové tl. 200 mm, strop v tl. 280 mm.
Realizace v letech 2012-2013.

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohled západní

Pohled západní

Pohled jižní

Pohled jižní