Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Zateplení fasády panelového domu, Hurbanova 1173/9, Praha

výměna oken a zateplení na jižní fasádě včetně opravy lodžií

K dokončení zateplení panelového domu zbývala jižní fasáda. Nejprve byla provedena výměna oken za plastová a meziokenní vložky byly nahrazeny vyzdívkou. Před vlastním zateplením jižní fasády bylo nejprve provedeno nové kotvení zábradelních panelů lodžií. Současně se zateplováním byla nově provedena podlaha lodžií. Na závěr byly lodžie opatřeny zasklením.
Realizace v roce 2011.

Jižní fasáda - původní stav

Jižní fasáda - původní stav

Jižní fasáda - nový stav

Jižní fasáda - nový stav