Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Rekonstrukce střechy bytového domu, Mírová 1465, Slaný

kompletní rekonstrukce střešního pláště včetně všech prvků na střeše

Na základě průzkumu složení střešního pláště a současného stavu prvků střechy bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci střechy včetně provedení nového střešního pláště.
Na stávající betonovu stropní konstrukci bude provedena nová jednoplášťová střecha s klasickým pořadí vrstev na spádové vrstvě z lehčeného betonu. Hydroizolace bude z asfaltových modifikovaných pásů. Tepelná izolace bude z polystyrenu tl. 200 mm. Celé souvrství bude lepené k podkladu.
Nové budou také komíny, obezdívky větracích potrubí, hromosvod, rozvod sta, výlezy na střechu a ukončení všech potrubí.
Realizace do roku 2015.

Půdorys střechy - nový stav

Půdorys střechy - nový stav

Detail nové atiky

Detail nové atiky

Stávající stav střechy

Stávající stav střechy

Stávající stav střechy

Stávající stav střechy