Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Líšnici

nepodsklepený dům na svažitém pozemku, obsahuje přízemí a podkroví, zastavěná plocha 144 m2, třída energetické náročnosti C

Dům je umístěn v severozápadním rohu pozemku, který se svažuje k jihovýchodu. Obdelníkový půdorys domu je na severní straně rozšířen o prostor zádveří a dílny, ze které je přístupná kotelna. K západní fasádě přiléhá kryté stání. Jižní fasádě, orientované směrem do zahrady, dominuje trojúhelníkový vikýř.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Zdivo a strop nad přízemím je ze systému Ytong. Krov je dřevěný vaznicový.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Ytong Lambda tl. 375 mm. Střecha je zateplena minerální izolací v celkové tl. 280 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 120 mm.
Zastavěná plocha 144 m2. Podlahová plocha 225 m2. Tepelné ztráty 8,1 kW. Podle průkazu ENB: třída C.
Realizace v letech 2013-2014.

Pozn.: Dům je zařazen do energetické třídy C vzhledem k použitému kotli na dřevo. Když by byl použit plynový nebo elektrický kotel s větší účinností, byl by dům v energetické třídě B.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy