Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 109 ve Zbuzanech

vytvoření obytného podkroví z půdy a úpravy přízemí

Přístavby u jižní části domu budou zbourány a na jejich místě bude postaveno nové křídlo, které tak umožní vytvořit souvislý obytný prostor v přízemí. Stávající krov bude odstraněn, aby nové podkroví mělo dostatečný prostor. Z důvodu uvolnění dispozice bude dřevěný krov doplněn ocelovými prvky.
Fasáda bude zateplena polystyrenem tl. 100 mm, krov pak minerální izolací celkové tl. 280 mm.
Zastavěná plocha 101 m2. Podlahová plocha 154 m2. Tepelné ztráty 6,9 kW.
Realizace v letech 2012-2013.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Původní stav - jihozápadní fasáda

Původní stav - jihozápadní fasáda