Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Přístavba chaty č.e. 672 v Hradištku-Brunšově

přestavba na rodinný dům

U severní fasády stávající chaty bude provedena přístavba, která zvětší prostor budoucího rodinného domu o dva pokoje. Vstup, který byl původně na východní straně, bude nyní ze západní strany z nové dřevěné terasy. Z původní předsíně bude ložnice a kuchyně se přesune z místa nového vstupu do prostoru obývacího pokoje.
Konstrukce chaty, která je hrázděná, zůstane zachována a bude zateplena minerální izolací, aby bylo zabráněno kondenzaci vlhkosti v dřevěných prvcích. Stěny přístavby budou zděné z pórobetonových tvárnic. Krov nad přístavbou bude dřevěný vaznicový.
Zastavěná plocha 95 m2. Podlahová plocha 75 m2. Tepelné ztráty 4,7 kW.
Realizace v letech 2012-2013.

Půdorys

Půdorys

Pohled západní

Pohled západní

Pohledy

Pohledy

Původní stav - severozápadní fasáda

Původní stav - severozápadní fasáda