Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 110 ve Svaté Kateřině

přístavba nového křídla včetně úpravy stávající části domu

Původní přístavba vstupní části bude zbourána a na jejím místě bude postaveno nové křídlo, zapuštěné šikmo do hmoty původní části domu. V místě půdy pak budou nové místnosti. Hlavním prvkem dispozice je centrální točité schodiště, ovinuté kolem nového betonového komína. V novém křídle bude obývací pokoj a ložnice, v původním domě pak ostaní místnosti a sociální zázemí.
Projekt byl vypracován na základě architektonické studie Ak. arch. Krištofa Hanzlíka, ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby.
Realizace v letech 2012-2013.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Původní stav - jihozápadní fasáda

Původní stav - jihozápadní fasáda