Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Přístavba rodinného domu, Budyšínská 366, Praha

zvětšení užitné plochy a zlepšení standartu bydlení

Původní přízemní přístavba v severní části domu obsahující sociální zařízení a dílu bude zbourána. Nová přístavba bude patrová: v přízemí bude koupelna, wc, prádelna a pokoj, v patře pak ložnice, pracovna a wc. Současně bude vyřešen nový, prostorově větší, vstup do domu. Okna pobytových místností přístavby budou, vzhledem k malé šířce pozemku, orientována na sever, do zahrady.
Fasáda bude zateplena polystyrenem tl. 140 mm, střecha pak minerální izolací tl. 240 mm.
Užitná plocha původní 121 m2. Užitná plocha nová 148 m2.
Realizace v letech 2013-2014.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohled severní

Pohled severní