Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Čisté

nepodsklepený dům s přistavěnou garáží, obsahuje přízemí a podkroví, zastavěná plocha 148 m2, třída energetické náročnosti C

Dům je umístěn ve východní části pozemku, u ulice, západní část pozemku bude sloužit jako zahrada. U severní fasády, kde je hlavní vstup do domu, je přistavěna garáž, zastřešená protaženou střechou domu.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Strop nad přízemím je z betonových panelů. Krov je dřevěný vaznicový.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Ytong tl. 375 mm se zateplením polystyrenem tl. 120 mm. Střecha je zateplena minerální izolací v celkové tl. 280 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 120 mm.
Zastavěná plocha 148 m2. Podlahová plocha 213 m2. Tepelné ztráty 8,5 kW. Podle průkazu ENB: třída C.
Realizace v letech 2013-2014.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy