Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Úvalech

nepodsklepený dům na svažitém pozemku, obsahuje přízemí a patro, zastavěná plocha 94 m2, třída energetické náročnosti C

Dům je umístěn v severní, nejnižší, části pozemku, u ulice. Podél jižní fasády je proveden ve svahu zářez, kde je také terasa, ostatní část pozemku je v původním svahování.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Strop nad přízemím tvoří železobetonová deska. Krov je z dřevěných vazníků.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Porotherm tl. 250 mm se zateplením polystyrenem tl. 140 mm. Střecha je zateplena foukanou minerální izolací v celkové tl. 220 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 120 mm.
Zastavěná plocha 94 m2. Podlahová plocha 134 m2. Tepelné ztráty 6,5 kW. Podle průkazu ENB: třída C.
Architektonický návrh Ing. arch. Ján Hobrla.
Realizace v letech 2013-2014.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy