Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Praze Klánovicích

nepodsklepený přízemní "nulový" dům, zastavěná plocha 201 m2, třída energetické náročnosti A

Dům je umístěn na mírně svažitém pozemku, v jeho střední části. Tvar domu tvoří kvádr, s rozšířením v místě obývacího pokoje, odkud je přes terasu vstup na zahradu. Garáž je umístěna u vjezdu na pozemek.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Strop nad přízemím je z betonových panelů. Střecha je plochá, lemovaná atikou.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Neico tl. 250 mm se zateplením polystyrenem tl. 200 mm. Střecha je zateplena polystyrenem v celkové tl. 400 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem v celkové tl. 300 mm. Okna jsou opatřena trojskly. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které také ohřívá užitkovou vodu. Dům není vybaven větráním s rekuperací tepla.
Zastavěná plocha 201 m2. Podlahová plocha 160 m2. Tepelné ztráty 7,9 kW. Dům je navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Podle průkazu ENB: celková dodaná energie - třída A, neobnovitelná primární energie - třída A.
Realizace v letech 2014-2015.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy