Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Kytíně

nepodsklepený dům, obsahuje přízemí a půdu, zastavěná plocha 139 m2, třída energetické náročnosti B

Dům je situován k severní hranici mírně svažitého pozemku, do místa původního domu. Obdélníkový půdorys domu je orientován delší stranou k jihu, vstup je v ustoupené části na severovýchodním rohu. Nad celým půdorysem přízemí je půda, přístupná ze západního štítu domu.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Zdivo přízemí je z tvárnic Porfix. Krov je dřevěný vaznicový, kde vazné trámy tvoří nosnou konstrukci podhledu a podlahy půdy.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Porfix tl. 250 mm se zateplením polystyrenem tl. 140 mm. Strop nad přízemím je zateplen minerální izolací v celkové tl. 240 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 120 mm.
Zastavěná plocha 139 m2. Podlahová plocha 114 m2. Tepelné ztráty 5,9 kW. Podle průkazu ENB: třída B.
Realizace v letech 2014-2015.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy