Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Stavební úpravy rodinného domu, Zbyslavova 1674, Kladno

vytvoření obytného podkroví z půdy a úpravy přízemí

Návrh stavebních úprav domu byl omezen požadavkem na zachování stávající výšky a tvaru hlavní střechy, protože se jedná o dvojdomek. Aby bylo možné prostor podkroví co nejvíce využít, byl na jižní straně k ulici ponechán vikýř, půdorysně posunutý, a na severní straně do zahrady byl vytvořen vikýř přes polovinu délky domu, s pultovou střechou. Navíc byl dům ve směru hřebene v podkroví prodloužen, v přízemí tak vznikl průjezd do zahrady.
Z důvodu uvolnění dispozice přízemí byla vybourána nosná stěna a nahrazena ocelovým průvlakem. Strop nad přízemím tvoří přiznané dřevěné trámy, krov je celý nový, dřevěný s ocelovými prvky.
Fasáda bude zateplena minerální izolací tl. 140 mm s obkladem cihelnými pásky, podhled krovu minerální izolací celkové tl. 260 mm.
Zastavěná plocha 120 m2. Podlahová plocha 158 m2. Tepelné ztráty 7,0 kW.
Realizace v letech 2014-2015.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Původní stav - jižní fasáda

Původní stav - jižní fasáda