Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Přístavba rodinného domu, U bažantnice 402, Praha

rohová přístavba domu s plochou střechou

Vzhledem k umístění domu na svažitém pozemku a rozmístění oken byla zvolena rohová varianta přístavby, půdorysně posunutá na jižní roh domu. Dům je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, přístavba má jen nadzemní podlaží.
Obvodové stěny přístavby jsou z tvárnic Ytong tl. 250 mm se zateplením polystyrenem tl. 140 mm. Stropy včetně střechy jsou skládané Ytong. Plochá střecha je zateplena polystyrenem celkové tl. 240 mm.
Stávající terasa nad vstupem bude zakryta dřevostavbou, v níž bude šatna k ložnici.
Fasáda stávajícího domu bude zateplena polystyrenem tl. 140 mm, plochá střecha polystyrenem celkové tl. 240 mm.
Zastavěná plocha přístavby 50 m2. Podlahová plocha s přístavbou 321 m2, původní 242 m2. Tepelné ztráty včetně přístavby 12,5 kW, u původního domu o 2/3 nižší.
Realizace v letech 2014-2015.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Půdorys patra

Pohled jihozápadní

Pohled jihozápadní

Původní stav - jihozápadní fasáda

Původní stav - jihozápadní fasáda