Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Nástavba rodinného domu č.p.37 v Chotči

vytvoření obytného podkroví z půdy

Obytné podkroví bylo navrženo nad celým půdorysem domu včetně přilehlé původní hospodářské části a garáže. Vzhledem k úzké východní části domu, aby nástavba byla dispozičně plně využitelná, tak vzniklo podkroví s rovným stropem, tedy na celou výšku patra.
Na požadavek CHKO Český kras byla hmota domu opticky rozdělena plochou římsou v rovině stropu nad přízemím.
Realizace nástavby si vyžádala nově vyzdít stěny garáže a nad celým půdorysem provést nový strop z ocelových nosníků s betonovou deskou na trapézovém plechu.
Obvodové stěny nástavby jsou z tvárnic Porotherm tl. 300 mm se zateplením polystyrenem tl. 100 mm. Krov je celý dřevěný, zateplený v podhledu minerální izolací celkové tl. 260 mm.
Realizace v letech 2015-2016.