Treon, s. r. o. - projekční kancelář

Novostavba rodinného domu v Letech

nepodsklepený dům, obsahuje přízemí, podkroví a garáž, zastavěná plocha 121 m2, třída energetické náročnosti B

Dům je umístěn k severní hranici mírně svažitého pozemku, k ulici. Obdélníkový půdorys domu je orientován delší stranou k jihu. Vstup je v předsazené části navazující na garáž, která je přistavěná k východní fasádě. Střecha nad domem je sedlová, bez přesahu, se sklonem 15°. Nad garáží je plochá střecha.
Dům je založený na pasech z prostého betonu. Zdivo je z tvárnic Porotherm. Krov je dřevěný vazníkový a tvoří nosnou konstrukci podhledu podkroví.
Obvodové stěny jsou z tvárnic Porotherm tl. 300 mm se zateplením polystyrenem tl. 200 mm. Střecha je zateplena minerální izolací v celkové tl. 300 mm. Podlaha je zateplena polystyrenem tl. 200 mm.
Dům je vytápěn plynovým kotlem a podlahovým topením.
Zastavěná plocha 121 m2. Podlahová plocha 180 m2. Tepelné ztráty 5,5 kW. Podle průkazu ENB: třída B.
Realizace v letech 2015-2016.

Půdorys přízemí

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Půdorys podkroví

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy